วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
คือวิธี การสร้าง รักษา ตอบสนอง สร้างคุณค่าระยะยาวสู่ลูกค้า
CRM Process MKT environment , STP
CRM Tool  Vision - Position -Strategy- Value -Organization-Process-Information-Technolpgy-Metric
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าDEAR model Database -Electronic- Action- Retention
CRM  Brand Loyalty